HomeProductHOW TO BUY

 

ǴԹ UPS

1  2  3  4  >> 
Ҥһ 13,640.00
ҤҾ 12,743.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 22,415.00
ҤҾ 21,606.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 25,340.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 19,490.00
ҤҾ 18,730.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 28,265.00
ҤҾ 27,485.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 35,090.00
(Excluding Vat 7%)
APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
Ҥһ 399,990.00
ҤҾ 397,730.00
(Excluding Vat 7%)
APC BACK-UPS CS 500VA 230V USB/SERIAL
Ҥһ 3,290.00
ҤҾ 3,010.00
(Excluding Vat 7%)
APC Smart-UPS X 2200VA Short Depth Tower/Rack Convertible LCD 200-240V with Network Card
Ҥһ 74,900.00
ҤҾ 72,840.00
(Excluding Vat 7%)
APC Smart-UPS X 2200VA Short Depth Tower/Rack Convertible LCD 200-240V
Ҥһ 59,990.00
ҤҾ 58,750.00
(Excluding Vat 7%)
APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
Ҥһ 609,640.00
ҤҾ 605,640.00
(Excluding Vat 7%)
APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
Ҥһ 471,990.00
ҤҾ 470,720.00
(Excluding Vat 7%)
APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 120V
Ҥһ 22,990.00
ҤҾ 20,590.00
(Excluding Vat 7%)
APC Smart-UPS SC 420VA 230V
Ҥһ 6,709.00
ҤҾ 6,500.00
(Excluding Vat 7%)
APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
Ҥһ 419,900.00
ҤҾ 417,620.00
(Excluding Vat 7%)
APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
Ҥһ 545,990.00
ҤҾ 544,750.00
(Excluding Vat 7%)
APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Tower, 220/230/240 or 380/400/415V
Ҥһ 322,900.00
ҤҾ 320,890.00
(Excluding Vat 7%)
APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 480/400/415V
Ҥһ 336,990.00
ҤҾ 335,370.00
(Excluding Vat 7%)
APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
Ҥһ 514,990.00
ҤҾ 512,770.00
(Excluding Vat 7%)
APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
Ҥһ 342,900.00
ҤҾ 340,780.00
(Excluding Vat 7%)
APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
Ҥһ 341,999.00
ҤҾ 340,780.00
(Excluding Vat 7%)
APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
Ҥһ 504,900.00
ҤҾ 502,820.00
(Excluding Vat 7%)
2000VA/1200W
Ҥһ 8,700.00
ҤҾ 6,890.00
(Excluding Vat 7%)
2000VA/1400W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 16,000.00
(Excluding Vat 7%)
1000VA/630W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 2,600.00
(Excluding Vat 7%)
1500VA/1050W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 11,200.00
(Excluding Vat 7%)
850VA/350W
Ҥһ 1,650.00
ҤҾ 1,450.00
(Excluding Vat 7%)
1000VA/400W
Ҥһ 1,860.00
ҤҾ 1,560.00
(Excluding Vat 7%)
1000VA/400W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 2,100.00
(Excluding Vat 7%)
1000VA/480W
Ҥһ 2,150.00
ҤҾ 2,150.00
(Excluding Vat 7%)
2KVA/1800W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 29,000.00
(Excluding Vat 7%)
1200VA/720w
Ҥһ 0.00
ҤҾ 6,100.00
(Excluding Vat 7%)
2000VA/1200W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 12,900.00
(Excluding Vat 7%)
3000VA/2100W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 20,000.00
(Excluding Vat 7%)
1200VA/720w
Ҥһ 0.00
(Excluding Vat 7%)
1000VA/450W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 2,600.00
(Excluding Vat 7%)
1KVA/900W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 19,000.00
(Excluding Vat 7%)
3KVA/2700W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 34,000.00
(Excluding Vat 7%)
1000VA/630W
Ҥһ 0.00
(Excluding Vat 7%)
6KVA/5400W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 79,000.00
(Excluding Vat 7%)
10KVA/9000W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 110,000.00
(Excluding Vat 7%)
1KVA/900W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 24,000.00
(Excluding Vat 7%)
2KVA/1800W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 36,000.00
(Excluding Vat 7%)
3KVA/2700W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 42,000.00
(Excluding Vat 7%)
6KVA/5400W
Ҥһ 0.00
ҤҾ 140,000.00
(Excluding Vat 7%)
1500VA/900W
Ҥһ 4,990.00
ҤҾ 4,780.00
(Excluding Vat 7%)
1000va/500w with LED display, RJ11/RJ45
Ҥһ 2,336.00
ҤҾ 1,530.00
(Excluding Vat 7%)
800VA/480W
Ҥһ 2,617.00
ҤҾ 1,730.00
(Excluding Vat 7%)
1000VA/630W
Ҥһ 3,551.00
ҤҾ 2,780.00
(Excluding Vat 7%)
1500VA/900W
Ҥһ 4,990.00
ҤҾ 4,780.00
(Excluding Vat 7%)
1  2  3  4  >> 
 

ͧǹŴ觫ͨӹǹҡ


س: 084-6925027, 090-6786441-43

Email: sale@i-smartlife.com

Line : mdsisl


ٻҾ§ҾСͺâ ١ҤõǨͺ١ͧ͹ѴԹ觫

ԹҷѺҡաԴش ҧѷѺԹҤ׹