HomeProductHOW TO BUY

 

ҵԹǴԹ Spare part

Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 4 Frequency : 3.1 GHz Turbo Frequency : 3.4 GHz
Ҥһ 3,500.00
ҤҾ 3,170.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 4 Frequency : 3.5 GHz Turbo Frequency : 3.7 GHz
Ҥһ 3,800.00
ҤҾ 3,450.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 4 Frequency : 3.5 GHz Turbo Frequency : 3.7 GHz
Ҥһ 4,000.00
ҤҾ 3,730.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 8 Frequency : 3.5 GHz Turbo Frequency : 3.7 GHz
Ҥһ 6,000.00
ҤҾ 5,680.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 4 Frequency : 3.5 GHz Turbo Frequency : 3.7 GHz
Ҥһ 4,000.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 8 Frequency : 3.2 GHz Turbo Frequency : 3.4 GHz
Ҥһ 5,500.00
ҤҾ 4,910.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 8 Frequency : 3.2 GHz Turbo Frequency : 3.4 GHz
Ҥһ 5,500.00
ҤҾ 4,910.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 8 Frequency : 3.6 GHz Turbo Frequency : 3.9 GHz
Ҥһ 6,200.00
ҤҾ 5,230.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 8 Frequency : 3.5 GHz Turbo Frequency : 3.7 GHz
Ҥһ 5,700.00
ҤҾ 5,510.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 6 # OF THREADS : 12 Frequency : 3.2 GHz Turbo Frequency : 3.6 GHz
Ҥһ 6,500.00
ҤҾ 5,940.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 6 # OF THREADS : 12 Frequency : 3.2 GHz Turbo Frequency : 3.6 GHz
Ҥһ 6,500.00
ҤҾ 5,940.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 8 # OF THREADS : 16 Frequency : 3.0 GHz Turbo Frequency : 3.7 GHz
Ҥһ 11,000.00
ҤҾ 10,100.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 8 Frequency : 3.6 GHz Turbo Frequency : 3.9 GHz
Ҥһ 5,800.00
ҤҾ 5,600.00
(Excluding Vat 7%)
 

ͧǹŴ觫ͨӹǹҡ


س: 084-6925027, 090-6786441-43

Email: sale@i-smartlife.com

Line : mdsisl


ٻҾ§ҾСͺâ ١ҤõǨͺ١ͧ͹ѴԹ觫

ԹҷѺҡաԴش ҧѷѺԹҤ׹