HomeProductHOW TO BUY

 

>>> OKI
จำนวนเข็มพิมพ์ 9 Pin, ความเร็วการพิมพ์ Super Speed Draft : 375 cps, High Speed Draft : 333 cps, Utility : 250 cps, Near Letter Quality : 63 cps, ความละเอียดการพิมพ์ Max. 240(H) x 216(V) dpi
ราคาปกติ ฿ 11,201.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,030.00
(Excluding Vat 7%) 
24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 576 ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 5 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
ราคาปกติ ฿ 21,963.00
ราคาพิเศษ ฿ 19,660.00
(Excluding Vat 7%) 
24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 333 ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 4 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
ราคาปกติ ฿ 5,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,100.00
(Excluding Vat 7%) 
24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 472 ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 4 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว, หน่วยความจำ 128 mb
ราคาปกติ ฿ 16,729.00
ราคาพิเศษ ฿ 14,950.00
(Excluding Vat 7%) 
24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 472 ตัวอักษร/วินาที ,พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 4 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว, หน่วยความจำ 128 mb
ราคาปกติ ฿ 17,664.00
ราคาพิเศษ ฿ 15,790.00
(Excluding Vat 7%) 
24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 390 ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 3 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
ราคาปกติ ฿ 12,056.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,780.00
(Excluding Vat 7%) 
24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 576 ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 5 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
ราคาปกติ ฿ 21,028.00
ราคาพิเศษ ฿ 18,740.00
(Excluding Vat 7%) 
24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 390 ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 3 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
ราคาปกติ ฿ 11,121.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,950.00
(Excluding Vat 7%) 
24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 607ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 4 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
ราคาปกติ ฿ 43,832.00
ราคาพิเศษ ฿ 39,220.00
(Excluding Vat 7%) 
 

ต้องการส่วนลดพิเศษ�หรือสั่งซื้อจำนวนมาก


กรุณาโทร: 084-6925027

Email: arnon@modernsave.com

Line : mdsisl


รูปภาพและสเป๊คในเว็บเป็นเพียงภาพประกอบการขาย ลูกค้าควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

สินค้าที่รับไปแล้วหากมีการเปิดแล้วไม่ชำรุด ทางบริษัทจะไม่รับสินค้าคืน