HomeProductHOW TO BUY

 


ราคาปกติ ฿ 37,290.00
ราคาพิเศษ ฿ 26,000.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 56,065.00
ราคาพิเศษ ฿ 53,760.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 61,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 58,560.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 21,402.00
ราคาพิเศษ ฿ 20,520.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 5,922.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,000.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Computer PC

ราคาปกติ ฿ 28,028.00
ราคาพิเศษ ฿ 26,880.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 65,411.00
ราคาพิเศษ ฿ 60,700.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 14,009.00
ราคาพิเศษ ฿ 13,440.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 12,140.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,640.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 65,411.00
ราคาพิเศษ ฿ 60,700.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า All in One PC

ราคาปกติ ฿ 26,159.00
ราคาพิเศษ ฿ 24,820.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 38,308.00
ราคาพิเศษ ฿ 36,730.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 23,355.00
ราคาพิเศษ ฿ 22,400.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Notebook

ราคาปกติ ฿ 52,327.00
ราคาพิเศษ ฿ 49,630.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 65,411.00
ราคาพิเศษ ฿ 59,350.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 65,411.00
ราคาพิเศษ ฿ 59,350.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 70,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 65,890.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 65,411.00
ราคาพิเศษ ฿ 60,700.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 93,449.00
ราคาพิเศษ ฿ 84,780.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า UPS

ราคาปกติ ฿ 34,579.00
ราคาพิเศษ ฿ 17,000.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 22,415.00
ราคาพิเศษ ฿ 21,606.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 28,265.00
ราคาพิเศษ ฿ 27,485.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 23,084.00
ราคาพิเศษ ฿ 19,490.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 30,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 28,850.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 24,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 23,580.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Monitor

ราคาปกติ ฿ 2,794.00
ราคาพิเศษ ฿ 2,700.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 9,336.00
ราคาพิเศษ ฿ 8,510.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 4,664.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,480.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 22,336.00
ราคาพิเศษ ฿ 19,700.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 17,290.00
ราคาพิเศษ ฿ 16,000.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 2,794.00
ราคาพิเศษ ฿ 2,590.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า จักรเย็บผ้า

ราคาปกติ ฿ 3,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 3,320.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 27,944.00
ราคาพิเศษ ฿ 24,840.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 52,243.00
ราคาพิเศษ ฿ 46,440.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 37,196.00
ราคาพิเศษ ฿ 33,070.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 8,490.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,980.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Office Automation

ราคาปกติ
ราคาพิเศษ CALL
ราคาปกติ ฿ 40,327.00
ราคาพิเศษ ฿ 40,320.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 16,700.00
ราคาพิเศษ ฿ 140,280.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 12,540.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,400.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 19,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 16,120.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 5,465.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,970.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Printer Inkjet

ราคาปกติ ฿ 13,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 13,070.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 18,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 17,720.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Inkjet All in one

ราคาปกติ ฿ 8,870.00
ราคาพิเศษ ฿ 8,230.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 6,346.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,890.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 4,590.00
ราคาพิเศษ ฿ 3,860.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 27,944.00
ราคาพิเศษ ฿ 25,930.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Switch Network

ราคาปกติ ฿ 13,400.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,390.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 40,748.00
ราคาพิเศษ ฿ 28,050.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 18,879.00
ราคาพิเศษ ฿ 14,540.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Printer Mono Laser

ราคาปกติ ฿ 5,785.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,610.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 34,929.00
ราคาพิเศษ ฿ 34,680.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 5,232.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,200.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Printer Laser Color

ราคาปกติ ฿ 28,963.00
ราคาพิเศษ ฿ 26,310.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 86,916.00
ราคาพิเศษ ฿ 71,350.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 18,682.00
ราคาพิเศษ ฿ 17,340.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Toner Printer

ราคาปกติ ฿ 2,717.00
ราคาพิเศษ ฿ 2,260.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 3,143.00
ราคาพิเศษ ฿ 2,610.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 3,206.00
ราคาพิเศษ ฿ 2,600.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Scanner

ราคาปกติ ฿ 7,664.00
ราคาพิเศษ ฿ 6,980.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Projector

ราคาปกติ ฿ 19,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 16,470.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 17,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 15,470.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 10,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,100.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 11,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,110.00
(Excluding Vat 7%)

สินค้ามาใหม่

ราคาปกติ ฿ 34,570.00
ราคาพิเศษ ฿ 32,080.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 42,047.00
ราคาพิเศษ ฿ 39,450.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 28,028.00
ราคาพิเศษ ฿ 26,590.00
(Excluding Vat 7%)

ต้องการส่วนลดพิเศษ�หรือสั่งซื้อจำนวนมาก


กรุณาโทร: 084-6925027

Email: arnon@modernsave.com

Line : mdsisl


รูปภาพและสเป๊คในเว็บเป็นเพียงภาพประกอบการขาย ลูกค้าควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

สินค้าที่รับไปแล้วหากมีการเปิดแล้วไม่ชำรุด ทางบริษัทจะไม่รับสินค้าคืน