HomeProductHOW TO BUY

 

ǴԹ Computer PC

Ҥһ 13,990.00
ҤҾ 12,410.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ All in One PC

Ҥһ 54,990.00
ҤҾ 47,690.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 36,907.00
ҤҾ 34,250.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Notebook

Ҥһ 10,271.00
ҤҾ 9,850.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 30,832.00
ҤҾ 29,250.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ UPS

Ҥһ 4,790.00
ҤҾ 4,330.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 12,990.00
ҤҾ 12,580.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 22,990.00
ҤҾ 21,650.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 18,320.00
ҤҾ 17,530.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 23,250.00
ҤҾ 22,580.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Monitor

Ҥһ 2,794.00
ҤҾ 2,590.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 3,457.00
ҤҾ 3,310.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 3,729.00
ҤҾ 3,570.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 13,075.00
ҤҾ 12,270.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ ѡ纼

Ҥһ 6,490.00
ҤҾ 3,320.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 18,900.00
ҤҾ 15,900.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 49,800.00
ҤҾ 43,810.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 25,900.00
ҤҾ 18,550.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 8,490.00
ҤҾ 4,980.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Office Automation

Ҥһ 9,243.00
ҤҾ 9,240.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 83,168.00
ҤҾ 83,160.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 4,374.00
ҤҾ 4,370.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 5,794.00
ҤҾ 5,620.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 9,900.00
ҤҾ 8,670.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 9,900.00
ҤҾ 8,890.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Printer Inkjet

Ҥһ 13,900.00
ҤҾ 13,070.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Inkjet All in one

Ҥһ 11,900.00
ҤҾ 10,310.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 6,346.00
ҤҾ 5,890.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 7,000.00
ҤҾ 6,500.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 8,150.00
ҤҾ 7,070.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 6,065.00
ҤҾ 5,800.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 6,290.00
ҤҾ 5,420.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Switch Network

Ҥһ 15,600.00
ҤҾ 11,140.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 26,500.00
ҤҾ 18,970.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 50,200.00
ҤҾ 23,610.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 7,100.00
ҤҾ 5,880.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 19,100.00
ҤҾ 12,270.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Printer Mono Laser

Ҥһ 5,785.00
ҤҾ 5,610.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 34,929.00
ҤҾ 34,680.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 5,232.00
ҤҾ 5,200.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Printer Laser Color

Ҥһ 28,963.00
ҤҾ 26,310.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 86,916.00
ҤҾ 71,350.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 18,682.00
ҤҾ 17,340.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Toner Printer

Ҥһ 2,717.00
ҤҾ 2,260.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 3,143.00
ҤҾ 2,610.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 3,206.00
ҤҾ 2,600.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Projector

Ҥһ 19,900.00
ҤҾ 16,470.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 17,900.00
ҤҾ 15,470.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 33,170.00
ҤҾ 31,840.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 10,900.00
ҤҾ 9,100.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 11,900.00
ҤҾ 10,110.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ
ҤҾ CALL

Թ

Ҥһ 54,200.00
ҤҾ 44,950.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ
ҤҾ CALL
Ҥһ 13,075.00
ҤҾ 12,270.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 8,102.00
ҤҾ 7,190.00
(Excluding Vat 7%)

ͧǹŴ觫ͨӹǹҡ


س: 084-6925027, 090-6786441-43

Email: sale@i-smartlife.com

Line : mdsisl


ٻҾ§ҾСͺâ ١ҤõǨͺ١ͧ͹ѴԹ觫

ԹҷѺҡաԴش ҧѷѺԹҤ׹